Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Het ondersteuningsvenster is de tijd waarbinnen deelnemers en de beheerorganisatie beschikbaar moeten zijn voor ondersteuning.

Bereikbaarheid deelnemers en beheerorganisatieNorm

Voor Ondersteuning en het melden van incidenten

Werkdagen tussen 9:00 en 17:00

Voor het melden van calamiteiten en crises

24 uur x alle dagen van het jaar

 


  • No labels