Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Hetzij een rechtspersoon, hetzij een samenwerkingsverband van natuurlijke personen en/of niet-natuurlijke personen.

Niet iedere niet natuurlijke persoon is een persoon in de zin van de hier gegeven definitie van persoon, samenwerkingsverbanden zijn namelijk verbanden van personen maar zelf geen persoon.

Herkomst

Eigen definitie, overeenkomstig Catalogi Basisregistraties (www.stelselcatalogus.nl)

  • No labels