Managementrapportages zijn bedoeld om de groei van het netwerk en de service level afspraken binnen het netwerk te monitoren. Zie ook Proces managementrapportage.

De deelnemers en de beheerorganisatie verzamelen de eigen managementinformatie van de rapportageperiode (deze loopt van de eerste dag van een kalendermaand 0:00 uur tot de laatste dag 24:00 uur).

Elke deelnemer moet uiterlijk de 5e van elke kalendermaand de rapportage over de voorafgaande rapportageperiode aan de beheerorganisatie opleveren voor 24:00 uur. Hiertoe moet de deelnemer de door de beheerorganisatie beschikbaar rapportagetool gebruiken. 

De beheerorganisatie zal de geaggregeerde informatie binnen 5 werkdagen delen met alle deelnemers en dienstverleners. 

 

  • No labels