Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Een koppelvlak is de verbinding tussen twee systemen. Om een koppelvlak te realiseren zijn nodig (a) specificaties en (b) implementaties in mensen en middelen. Het Afsprakenstelsel (AS) levert de specificaties (a), het netwerk verzorgt de implementaties (b).

Synoniem met Engelse term 'interface'.

Herkomst

Eigen definitie

  • No labels