Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Bij een ketenmachtiging geeft een organisatie een Machtiging (machtigen) af aan een Intermediaire partij. Deze intermediair kan vervolgens de machtiging (door)geven aan een medewerker om namens de organisatie te handelen. 

Bij een ketenmachtiging verricht de 'laatste schakel' (gebruiker) op basis van de vastgelegde machtigingen een transactie. 

  • No labels