Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

In dit hoofdstuk wordt, per beginsel zoals beschreven in de AVG, concreet aangegeven wat de deelnemers als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens dienen vast te leggen en te regelen om aan deze beginselen te voldoen.

  • No labels