Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Een partij die bevoegd is te handelen op grond van een aan hem verleende machtiging.

Herkomst

Eigen definitie

  • No labels