Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
De volledige maar dynamische set van alle attributen behorende bij een bepaalde entiteit die het mogelijk maakt betreffende entiteit van andere te onderscheiden. Elke entiteit heeft maar één identiteit. De identiteit behoort toe aan de entiteit.

Herkomst

Analoog aan KPMG en Modinis

  • No labels