Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Een Identifier Set is een verzameling identificerende kenmerken die een dienstverlener specificeert per dienst in de Dienstencatalogus (DC). Hierdoor is het mogelijk voor een dienstverlener om meerdere identificerende kenmerken op te vragen.

  • No labels