In deze context wordt onder (electronische) herkenning verstaan: ieder van de functies van het Netwerk (voor Elektronische Toegangsdiensten) gericht op het handhaven en controleren van vertrouwen aangaande identiteiten, machtigingen, wilsuitingen en bevoegdheden in relaties of transacties tussen dienstverleners en bedrijven en de daarin betrokken gebruikers.

Herkomst

Eigen definitie specifiek voor de context van het afsprakenstelsel. Generalisatie van de begrippen authenticatie, bevoegdheid en wilsuiting.

  • No labels