Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Voor in Nederland gevestigde bedrijven is dit de Nederlandse basisregistratie van ondernemingen en rechtspersonen die inschrijfplichtig zijn in Nederland, voor andere EU lidstaten is dat het vergelijkbare openbare register van het betreffende land.

Een overzicht van deze openbare registers is gegeven in BAO bijlage 5.

Herkomst

Eigen definitie o.b.v. Handelsregisterwet 2007

  • No labels