Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Als het cookie niet gelezen kan worden, dan moet het proces doorgaan alsof er geen selectie gemaakt is. Als het cookie niet geschreven kan worden, dan moet het proces doorgaan zonder een foutmelding aan de eindgebruiker te tonen.