Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Een Natuurlijk persoon die Elektronische Toegangsdiensten gebruikt om een dienst af te nemen bij een dienstverlener. 

Zie ook Dienstafnemer.

Herkomst

Eigen definitie specifiek voor de context van het Afspraken­stelsel

  • No labels