Skip to end of metadata
Go to start of metadata

In stap 5.3 van GUC5 Aantonen BSN kan het voorkomen dat het BSN van de gebruiker niet aangetoond kan worden: het kan zijn dat het BSN niet geregistreerd was voor het pseudoniem of de betreffende dienst is niet (meer) BSN gerechtigd. In dit geval levert het BSN-koppelregister een fout op, deze situaties worden allemaal op dezelfde manier afgehandeld:

  • De Herkenningsmakelaar informeert de gebruiker dat voor de dienst een BSN nodig is, maar voor de gebruiker niet beschikbaar is.
  • De Herkenningsmakelaar stelt de gebruiker op het scherm op de hoogte van de reden van het mislukken van het aantonen.
  • De Herkenningsmakelaar MAG NIET opnieuw proberen het BSN uit te vragen met dezelfde authenticatieverklaring.
  • De Herkenningsmakelaar MAG de gebruiker aanbieden met een andere authenticatiedienst/-middel (welke wel een BSN heeft geregistreerd voor de gebruiker) opnieuw te proberen.
  • De Herkenningsmakelaar MOET de gebruiker de mogelijkheid bieden te annuleren (zie Gebruiker annuleert).
  • No labels