Skip to end of metadata
Go to start of metadata

In deze use case wil een gebruiker een dienst afnemen welke het BSN als identificerend kenmerk nodig heeft. De Herkenningsmakelaar bevraagt hiervoor het BSN koppelregister. Deze use case wordt hieronder in een activity diagram weergegeven.

 

NB: Deze use case kan alleen succesvol worden afgerond, als voor de gebruiker voor het gebruikte authenticatiemiddel use case AUC6 Activeren BSN is afgerond.

NB: Deze use case kan alleen worden uitgevoerd wanneer de dienstafnemer zelf als gebruiker optreedt. Representatie wordt voor burgers (nog) niet ondersteund.

De verschillende acties worden hier in meer detail beschreven.

Nr.

Actie

Omschrijving

 

Initiële staat

De dienstverlener heeft een vraag gesteld aan de Herkenningsmakelaar. De gebruiker is geïdentificeerd door een authenticatiedienst en de Herkenningsmakelaar heeft daarover een verklaring met een specifiek pseudoniem ontvangen.

5.1

Herkenningsmakelaar stelt vraag aan BSN-koppelregister

De Herkenningsmakelaar bevraagt het BSN-koppelregister. De vraag bevat de identiteitsverklaring verkregen van de authenticatiedienst.
5.2BSN-koppelregister zoekt BSN van gebruiker opHet BSN-koppelregister zoekt het BSN van de gebruiker op in het register, op basis van het specifieke pseudoniem in de identiteitsverklaring meegestuurd in de vraag.
5.3BSN-koppelregister beantwoordt vraag van Herkenningsmakelaar met verklaring

Het BSN-koppelregister beantwoordt de vraag van de Herkenningsmakelaar. Dit antwoord bevat een verklaring met het BSN van de gebruiker, versleuteld voor de betreffende dienst. In het geval van Dienstbemiddeling wordt het BSN versleuteld aan zowel Dienstaanbieder en Dienstbemiddelaar als beiden gerechtigd zijn het BSN te ontvangen.

Alternatief scenario: Indien het BSN niet kan worden aangetoond, wordt een fout teruggegeven (Zie GUC5.3 BSN niet aantoonbaar).

 Finale staatHet BSN van de gebruiker is opgezocht en de Herkenningsmakelaar heeft daar de benodigde informatie over ontvangen.
  • No labels