Het is mogelijk dat voor het in de vraag gespecificeerde interne pseudoniem (van de gebruiker) meerdere geldige machtigingen voor dezelfde dienst gevonden worden. Denk hierbij aan situaties bij intermediairs, adviseurs met verschillende opdrachten, eigenaars van verschillende bedrijven, etc. Het is ook mogelijk dat een gebruiker meer (maar niet alle) vestigingen van een dienstafnemer mag vertegenwoordigen.

Het Machtigingenregister vraagt een bevoegdheid te kiezen

I.p.v. stap 4.3 zijn dan de volgende stappen nodig. Na deze stappen wordt GUC4 gewoon met stap 4.4 vervolgd.

Nr.

Actie

Omschrijving

4.3

Machtigingenregister toont mogelijke bevoegdheden

Het machtigingenregister bepaalt op basis van het identficerend kenmerk van de uitvoerende natuurlijke persoon welke mogelijke bevoegdheden bestaan en toont de bijbehorende dienstafnemers in een lijst.

4.3a

Gebruiker selecteert bevoegdheid

De gebruiker selecteert de bevoegdheid op basis waarvan hij ditmaal toegang vraagt uit de getoonde lijst.

4.3b

Machtigingenregister stelt bevoegdheid gebruiker vast

Het Machtigingenregister stelt de bevoegdheid van de gebruiker vast en verklaart hierover.

  • No labels