Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken die politiek verantwoordelijk is voor de veilige en betrouwbare werking van het Afsprakenstelsel (AS) en als merkeigenaar verantwoordelijk voor de bescherming van het woord- en beeldmerk dat voor het Afsprakenstelsel wordt gebruikt.    

  • No labels