Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Als uitvloeisel van het beginsel van doelbinding is een deelnemer gehouden om maatregelen te nemen.

De deelnemers moeten om aantoonbaar en controleerbaar aan het doelbindingsbeginsel invulling geven.

  • No labels