Afsprakenstelsel
Document
Versie1.13 22 juni 2023

AuteurBeheerorganisatie
Datum vaststelling

 


ClassificatieOpenbaar
Datum publicatie

  


StatusDefinitief

Dit document beschrijft het businessmodel voor Elektronische Toegangsdiensten. Onder het businessmodel worden verstaan de afspraken die betrekking hebben op de onderlinge verrekening van kosten en baten tussen verschillende partijen die samen het Netwerk (voor Elektronische Toegangsdiensten) invullen. Het is bedoeld voor deelnemers en dienstverleners.

Het businessmodel gaat uit van de volgende afspraken:

  • De kosten voor verplichte functionaliteit worden gedeeld tussen de twee primaire doelgroepen van het Netwerk (voor Elektronische Toegangsdiensten): bedrijven en dienstverleners. De dienstverlener betaalt voor de dienstverlening van de Herkenningsmakelaar, terwijl de bedrijven betalen voor de dienstverlening door de Authenticatiedienst (AD) (inclusief Authenticatiemiddel) en het Machtigingenregister (MR).
  • Deelnemers kunnen onderling afspraken maken met betrekking tot de volgende zaken:
    • Onderlinge verrekeningen.
    • Tariefstructuren.
  • Onderlinge afspraken moeten altijd voldoen aan de mededingingswetten (ACM als toezichthouder).

  • No labels