Een partij die Elektronische Toegangsdiensten gebruikt om een dienst af te nemen bij een dienstverlener. De dienstafnemer is een partij van de vorm

  • natuurlijk persoon die een onderneming drijft (een eenmanszaak), of
  • een niet natuurlijk persoon conform de identificatie waarmee het is ingeschreven in het Nederlandse handelsregister of in een vergelijkbaar buitenlands openbaar register conform de voorschriften van het betreffende land, of
  • een natuurlijk persoon die als privépersoon een dienst afneemt van een dienstverlener, of
  • een natuurlijk persoon die als burger een dienst afneemt van een dienstverlener die gerechtigd is het BSN te gebruiken

Een dienstafnemer is de Gebruiker of wordt vertegenwoordigd door een gebruiker.

Nota bene: In proposities aan bedrijven is het toegestaan de abstracte term “dienstafnemer” concreet te maken en te vervangen door “bedrijf”.

Herkomst

Herkomst: o.a. gebaseerd op Hrw 2007 en BW deel 3, artikel 15d en BAO artikel 47 lid 1.

  • No labels