Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Een specifieke instantie van een Koppelregister (KR), die de verantwoordelijkheid heeft voor het koppelen van het BSN van een natuurlijk persoon aan het gebruikte pseudoniem.

Bron

Eigen definitie specifiek voor de context van het afsprakenstelsel

Deprecated

Het BSN koppelregister komt te vervallen met de komst van het BSNk. De oude koppelvlakken met dit Koppelregister worden alleen nog voor migratie ondersteund.