Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Een Verklaring waaruit het bestaan en de juistheid kan worden opgemaakt van een Authenticatie (authenticeren) die heeft plaatsgevonden in de context van een bepaalde handeling of dienst.

Herkomst

Eigen definitie
  • No labels