Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Een set van attributen (bijvoorbeeld een certificaat) op grond waarvan authenticatie van een partij kan plaatsvinden.

Herkomst

Analoog aan KPMG

  • No labels