Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Een set van attributen (bijvoorbeeld een certificaat) op grond waarvan authenticatie van een partij kan plaatsvinden.

Herkomst

Analoog aan KPMG

  • No labels