Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Een elektronisch vastgelegd bericht dat verklaringen verbindt met een Transactiebericht en deze samenstelling niet meer wijzigbaar maakt.

Herkomst

Eigen definitie specifiek voor de context van het afsprakenstelsel.

 

 

  • No labels