Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Een getekend geschrift dat een bewijsbestemming heeft. Een akte heeft als bijzondere eigenschap dat deze in een juridische procedure dwingende bewijskracht heeft. Een elektronische vorm hiervan kan een document zijn, getekend met een elektronische handtekening volgens de wet op de elektronische handtekeningen.

(Naar wetboek van burgerlijke rechtsvordering art. 156 lid 1.)

  • No labels