Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

De Beheerorganisatie van het Stelsel onderhoudt het Gemeenschappelijk normenkader informatiebeveiliging en de stelselrisicoanalyse:

  1. Het Gemeenschappelijk normenkader informatiebeveiliging MOET beveiligingseisen bevatten die voor elke rol in het netwerk van toepassing zijn.
  2. Het Gemeenschappelijk normenkader informatiebeveiliging MOET naast de generieke eisen ook specifieke eisen die verschillen per rol in het netwerk bevatten.
  3. Het Gemeenschappelijk normenkader Informatiebeveiliging MOET -indien noodzakelijk - onderscheid maken naar toepasselijkheid voor de verschillende betrouwbaarheidsniveaus van de diensten die Deelnemers aanbieden. 
  4. De Beheerorganisatie van het Stelsel MOET het versiebeheer van de stelselrisicoanalyse en het Gemeenschappelijk normenkader informatiebeveiliging voeren.
  • No labels