Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.  Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. 

De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

  • No labels