In het kader van sleutelmigratie van de IdentityProviderKeySet en van de SchemeWideKeySet (zie Proces migratie sleutelmateriaal voor polymorfe pseudonimisering) moet een MachtigingsRegister en MiddelenUitgever alle nog active (en dus eerder geactiveerde) BSN's opnieuw activeren bij BSNk-Activeren. Hiervoor stuurt de Machtigingenregister of MiddelenUitgever de BSN in de vorm van een Versleutelde Identiteit naar BSNk-Activeren. Die genereert en verstrekt een Polymorf Pseudoniem en Polymorfe Identiteit met het nieuwe sleutelmateriaal voor betreffende BSN specifiek voor de betreffende Machtigingenregister of MiddelenUitgever.

Deze Use Case wordt gerealiseerd door de BSNk Use Case AUC1 Activeren BSN. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de beheerorganisatie BSNk via servicecentrum@logius.nl.

  • No labels