Skip to end of metadata
Go to start of metadata

In deze use case wordt een identificerend kenmerk van een bepaalde groep beroepsbeoefenaren geregistreerd voor gebruik binnen Elektronische Toegangsdiensten. De invulling van deze use case wordt verder uitgewerkt in Proces change en release hier verder niet beschreven.

  • No labels