Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

In deze use case wordt een attribuut geregistreerd voor gebruik binnen Elektronische Toegangsdiensten. De invulling van deze use case wordt verder uitgewerkt in Proces change en release en hier verder niet beschreven.

  • No labels