Skip to main content
Skip table of contents

Vestiging

Een vestiging is een onderdeel van een Dienstafnemer met een afbakening die in een Handelsregister is opgenomen.

Herkomst

Eigen definitie

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.