Skip to main content
Skip table of contents

Vertegenwoordiger

De Partij die bevoegd is om een andere partij (de vertegenwoordigde) te vertegenwoordigen in het verrichten van handelingen met derden.

Herkomst

Zie definitie vertegenwoordiging

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.