Skip to main content
Skip table of contents

Versleutelde Identiteit

De Versleutelde Identiteit (VI) is een specifiek cryptografisch element die door een Authenticatiedienst gemaakt wordt door een Polymorfe Identiteit van een Gebruiker te transformeren voor een specifieke Ontvangende Partij. Omdat de VI specifiek is voor deze beoogde Ontvangende Partij wordt ze genoteerd als (voorbeeld Belastingdienst): VI@Belastingdienst.

Een Authenticatiedienst kan slechts een Middelenuitgever specifiek Polymorfe identiteit (PI@MU) transformeren als hij dezelfde partij is als de Middelenuitgever. In alle andere gevallen moet een Authenticatiedienst speciaal geautoriseerd worden door de betreffende Middelenuitgever (via "MU - AD affiliation" in de Metadata). Pas dan kan de Authenticatiedienst de PI@MU transformeren naar een Ontvangende partij specifieke Versleutelde Identiteit (VI@OP). De betreffende Ontvangende Partij kan op zijn beurt deze VI@OP gebruiken om daaruit (met het juiste Sleutelmateriaal) de Gebruiker te identificeren met een originele identiteit (BSN in geval van het Publiek Domein).

 

De in het Afsprakenstelsel gehanteerde Engelse vertaling van Versleutelde Identiteit is "Encrypted Identity".

 

 

 

  

 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.