Skip to main content
Skip table of contents

Versleuteld Pseudoniem

Een Versleuteld Pseudoniem (VP) is een specifiek cryptografisch element die door een Authenticatiedienst gemaakt wordt door een Polymorf Pseudoniem van een Gebruiker te transformeren voor een specifieke Ontvangende Partij. Omdat de VP specifiek is voor deze beoogde Ontvangende Partij wordt ze genoteerd als (voorbeeld Belastingdienst): VP@Belastingdienst.

Een Authenticatiedienst kan slechts een Middelenuitgever-specifiek Polymorfe Pseudoniem (PP@MU) transformeren als hij dezelfde partij is als de Middelenuitgever. In alle andere gevallen moet een Authenticatiedienst speciaal geautoriseerd worden door de betreffende Middelenuitgever (via "MU - AD affiliation" in de Metadata). Pas dan kan de Authenticatiedienst de PP@MU transformeren naar een Ontvangende partij specifieke Versleuteld Pseudoniem (VP@OP). De betreffende Ontvangende Partij kan op zijn beurt deze VP@OP gebruiken om daaruit (met het juiste Sleutelmateriaal) de Gebruiker te identificeren met een Persistent Pseudoniem.  

 

De in het Afsprakenstelsel gehanteerde Engelse vertaling van Versleutelde Identiteit is "Encrypted Pseudonym".

 

 

 

  

 

 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.