Skip to main content
Skip table of contents

Use cases voor Gebruik

Het gebruik van Elektronische Toegangsdiensten is geen doel op zich. Elektronische Toegangsdiensten wordt gebruikt als bouwsteen in een business use case waarin de business actor Gebruiker een dienst afneemt van een business actor Dienstverlener (DV). Pas wanneer binnen deze dienst behoefte bestaat aan de Herkenning van de Dienstafnemer speelt Elektronische Toegangsdiensten een rol.

Use case diagrammen voor Gebruik

 

Het use case diagram "Gebruik", hierboven, beschrijft de hoofd use cases waarin de herkenning van de gebruiker of een dienstafnemer binnen Elektronische Toegangsdiensten wordt ge├»mplementeerd en de sub use cases die daar een rol bij spelen.

Per use case worden verschillende alternatieve scenario's beschreven. Hierin wordt aanvullende functionaliteit, functionaliteit als gevolg van een keuze van de gebruiker of functionaliteit als gevolg van een uitzondering (fout) beschreven. Daarnaast zijn er een aantal Use case overschrijdende alternatieve scenario's.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.