Skip to main content
Skip table of contents

Toegankelijkheid

Alle dialoogvensters die door partijen in het herkenningsproces worden ingezet MOETEN voldoen aan de eisen die worden gesteld aan niveau 1 (" Toegankelijkheid prioriteit 1") van het Waarmerk drempelvrij.nl (www.drempelvrij.nl). Partijen MOETEN dit aantonen door middel van een zelfverklaring en MOGEN dit verder aantonen door middel van certificering.

Alle dialoogvensters die door partijen in het registratieproces van middelen worden ingezet MOETEN voldoen aan de eisen die worden gesteld aan niveau 1 ("Toegankelijkheid prioriteit 1") van het Waarmerk drempelvrij.nl. Partijen MOETEN dit aantonen door middel van een zelfverklaring en MOGEN dit verder aantonen door middel van certificering.

Alle webpagina's in het herkenningsproces MOETEN ten minste in het Nederlands als in het Engels beschikbaar zijn. Voor alle rollen geldt dat er naar de Browser taal gekeken moet worden. Als de rol (HM,AD,MR,EB,BSNk) niet de door de gebruiker gewenste taal kan weergeven MOET de rol Nederlands gebruiken. Een rol MAG ook een functie aanbieden om de gebruiker een andere taal te laten selecteren. De registratieprocessen MOGEN ook alleen in het Nederlands worden aangeboden.

Alle webpagina's die door partijen in het herkenningsproces worden ingezet MOETEN functioneren zonder het gebruik van client-side scripting.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.