Skip to main content
Skip table of contents

Tijdelijk Register Restgroepen (TRR)

Tijdelijk Register Restgroepen (TRR) is een gezaghebbende bron beheerd door de BZK. In dit TRR-register staan niet in het Handelsregister geregistreerde ondernemingen. De Belastingdienst hanteert hiervoor de volgende definitie: tot ‘Restgroepen’ worden alle relaties in BvR gerekend die niet ingeschreven kunnen worden in het Nederlands Handelsregister, Basis Registratie Personen of bekend zijn in de Protocollaire Basisadministratie. Voor deze restgroepen is de gezaghebbende bron TRR geïntroduceerd, zodat deze ondernemingen machtigingen kunnen registeren voor toegang tot diensten van de Belastingdienst (TRR-BD).

Bron: memo Welke relaties horen tot de restgroepen d.d. 21-06-2023 versie 0.8.3 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.