Skip to main content
Skip table of contents

Strategisch Beraad (gremium)

Het strategische overleg inzake de publiek- private samenwerking ten behoeve van Elektronische Toegangsdiensten, waarvoor de beheerorganisatie het secretariaat voert en waarvoor de Eigenaar een onafhankelijke voorzitter benoemt en het Instellingsbesluit besturing Elektronische Toegangsdiensten vaststelt.


Zie ook Strategisch Beraad.

Herkomst

Eigen definitie

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.