Skip to main content
Skip table of contents

Stelselnormenkader voor informatiebeveiliging

  1. Het Stelsel MOET over een Gemeenschappelijk normenkader informatiebeveiliging beschikken dat zijn basis heeft in de stelselrisicoanalyse.
  2. Het Gemeenschappelijk normenkader informatiebeveiliging MOET door de Beheerorganisatie van het Stelsel worden opgesteld en onderhouden in samenwerking met een representatieve vertegenwoordiging van de Deelnemers en de Dienstverleners.
  3. De herijking van de het Gemeenschappelijk normenkader informatiebeveiliging en daaruit volgende beveiligingsmaatregelen MOET jaarlijks plaatsvinden. De besluitvorming daarover MOET het wijzigingenproces van het Afsprakenstelsel volgen.
  4. Deelnemers MOGEN NIET bij interconnectie om aanvullende zekerheden omtrent de beveiliging van een andere deelnemer vragen bij het gezamenlijk vormgeven van dienstverlening in het kader van het netwerk.
  5. Het Stelsel MOET beschikken over een gemeenschappelijke informatie-classificatie voor stelselinformatie die in het Stelsel door de Deelnemers, de Beheerorganisatie van het Stelsel en de Beheerorganisatie van het BSNk wordt verwerkt en opgeslagen.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.