Skip to main content
Skip table of contents

snippet.Wet Digitale Overheid.RFC2040.1

De Wet Digitale Overheid is sinds 1 juli 2023 van kracht. Echter, de bijbehorende Ministeriële Regeling is op het moment van deze aanpassing d.d. mei 2024 nog niet gereed.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.