Skip to main content
Skip table of contents

snippet.wachtwoord

Het wachtwoord:

  • MOET ten minste 8 letters bevatten;
  • MOET ten minste 1 kleine letter bevatten [a-z];
  • MOET ten minste 1 hoofdletter bevatten [A-Z];
  • MOET ten minste 1 cijfer bevatten [0-9];
  • MOET ten minste 1 bijzonder teken bevatten [ - _ ! $ % & ' . = / \ : < > | ? @ [ ] ^ ` { } ~ ];
  • MAG NIET de gebruikersnaam bevatten; 
  • MAG NIET gelijk zijn aan een van de 5 eerder gebruikte wachtwoorden.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.