Skip to main content
Skip table of contents

snippet.uitfaseren.eh1

EH1 vervallen per 1-7-2021

Het betrouwbaarheidsniveau eH1 (LoA1) wordt niet meer ondersteund. De middelen en machtigingen moeten minimaal voldoen aan de normen van het betrouwbaarheidsniveau eH2 (LoA2).  

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.