Skip to main content
Skip table of contents

snippet.implementatietermijn.RFC2040.2

Voor de toegevoegde eis  3.2.1 LoA 4 punt 5 geldt een specifieke overweging:

  1. Implementatiedatum voor nieuwe middelen: 31 december 2018
  2. Implementatiedatum voor bestaande middelen: 31 december 2019 
  3. Periodieke evaluatie implementatiedata: Het security officers overleg evalueert elke 6 maanden de noodzaak tot aanpassing van de implementatiedata en adviseert na consultatie van de governance om de implementatie termijn te vervroegen, te verlaten of te handhaven. De evaluatie gebeurt aan de hand van de context van Europese ontwikkelingen), NL ontwikkelingen en ontwikkeling van het risico dat de kwetsbaarheid (ontbreken van een trusted channel) wordt misbruikt.

 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.