Skip to main content
Skip table of contents

ServiceRestriction:Vestigingsnr

Attribuutnaam

urn:etoegang:1.9:ServiceRestriction:Vestigingsnr

Omschrijving

Het vestigingsnummer (nieuwe formaat) van de vertegenwoordigde dienstafnemer

Formaat

Het vestigingsnummer bestaat uit 12 cijfers, bijvoorbeeld 123456789012

MAY be used for:


  • Belanghebbende (LegalSubjectID)

(tik)

  • Intermediair (IntermediateSubjectID)

(fout)

  • Handelende Persoon (ActingSubjectID) met vertegenwoordiging

(fout)

  • Handelende Persoon (ActingSubjectID) zonder vertegenwoordiging

(fout)

Een beperking tot een vestiging betekent dat de vertegenwoordiger alleen bevoegd is om de desbetreffende vestiging te vertegenwoordigen.

Indien een dienstverlener een beperking op subdossier- of vestigingsnummer accepteert

  • MOET deze ook transacties accepteren zonder deze beperking
  • MOET deze een aangeleverde beperking respecteren. Het negeren ervan kan dit als gevolg hebben dat er geen rechtsgeldige rechtshandeling tot stand is gekomen
  • MAG dit subdossier- of vestigingsnummer niet gebruikt worden als bepaling van de locatie, maar alleen om de grenzen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid vast te stellen
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.