Skip to main content
Skip table of contents

ServiceRestriction:SubdossierNr

Attribuutnaam

urn:etoegang:1.9:ServiceRestriction:SubdossierNr

Omschrijving

Het vestigingsnummer (oude formaat) van de vertegenwoordigde dienstafnemer

Formaat

Het vestigingsnummer bestaat uit 4 cijfers, bijvoorbeeld 0001

MAY be used for:


  • Belanghebbende (LegalSubjectID)

(tik)

  • Intermediair (IntermediateSubjectID)

(fout)

  • Handelende Persoon (ActingSubjectID) met vertegenwoordiging

(fout)

  • Handelende Persoon (ActingSubjectID) zonder vertegenwoordiging

(fout)

Een beperking tot een vestiging betekent dat de vertegenwoordiger alleen bevoegd is om de desbetreffende vestiging te vertegenwoordigen.

Indien een dienstverlener een beperking op subdossier- of vestigingsnummer accepteert

  • MOET deze ook transacties accepteren zonder deze beperking
  • MOET deze een aangeleverde beperking respecteren. Het negeren ervan kan dit als gevolg hebben dat er geen rechtsgeldige rechtshandeling tot stand is gekomen
  • MAG dit subdossier- of vestigingsnummer niet gebruikt worden als bepaling van de locatie, maar alleen om de grenzen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid vast te stellen
ServiceRestriction:SubdossierNr zelf dient niet te worden opgenomen in de dienstencatalogus (als EntityTypeConcernedAllowed), indien een DV deze nog gebruikt. Om aan te geven dat een DV deze beperking accepteert, dient ServiceRestriction:Vestigingsnr in de dienstencatalogus te worden opgenomen. Een MR MOET het SubdossierNr meeleveren naast het Vestigingsnr, zolang de KvK deze nog levert.
Kamer van Koophandel heeft aangekondigd te stoppen met het leveren van dit attribuut. Doorgifte van dit attribuut is op lange termijn niet gegarandeerd.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.