Skip to main content
Skip table of contents

Richtlijnen naam- en merkgebruik eHerkenning

Algemeen

Wat betreft logo, beeldelementen en terminologie MOETEN alle deelnemers en dienstverleners zich houden aan de volgende richtlijnen:

  • Alle betrokken partijen (deelnemers en dienstverleners) maken gebruik van dezelfde beeldelementen en logo's (zoals beschreven in de regels en richtlijnen opgenomen in het Huisstijlhandboek eHerkenning) en passen dezelfde schrijfwijze en terminologie toe (zoals beschreven in de Begrippenlijst). Dit zorgt voor eenduidigheid in de communicatie en uitstraling van het merk eHerkenning richting gebruikers.

Deelnemers

Wat betreft naam- en merkgebruik MOETEN deelnemers zich houden aan de volgende richtlijnen:

  • De naam eHerkenning wordt als merk gebruikt voor dienstverlening met eHerkenning binnen het B2B, B2G, B2C en G2G domein. eHerkenning is een merk dat binnen het overkoepelende Afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten valt.
  • In algemene zin kan er gesproken worden over eHerkenningsmiddel of eHerkenningsmiddelen.
  • Partijen die toegetreden zijn tot het afsprakenstelsel, mogen onder de noemer 'erkend aanbieder' het merk eHerkenning gebruiken ter ondersteuning van de branding van hun diensten/middelen. Het gebruik van het logo 'erkend aanbieder' is voorbehouden aan partijen die erkende aanbieder zijn binnen eHerkenning. Andere partijen mogen dit logo niet voeren, ook niet voor verwijzingen. Om eenduidige gebruikersinteractie te waarborgen, hanteren makelaars eenzelfde standaard keuzescherm van eHerkenning.
  • De makelaars verstrekken de Handleiding Communicatie en de Toolkit (logo eHerkenning, betrouwbaarheidsvignetten en inlogbuttons) aan de dienstverleners en informeren en adviseren de dienstverleners bij de toepassing van de verplichte alsook optionele merkrichtlijnen.  

Eisen met betrekking tot de communicatie-uitingen op dialoogvensters tijdens het herkenningsproces worden beschreven in het onderdeel Use cases.

Dienstverleners

De dienstverlener heeft zich te houden aan de richtlijnen voor naam- en merkgebruik eHerkenning.  Zie Handleiding Communicatie Versie 4 [webrichtlijnen].pdf 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.