Skip to main content
Skip table of contents

Richtlijnen communicatie eIDAS

Deelnemers

  • Deelnemers MOETEN zich onthouden van uitingen m.b.t. eIDAS tijdens het inlogproces.
  • Indien deelnemers informatie over eIDAS en Europees inloggen op hun website publiceren MOGEN zij daarvoor gebruik maken van de beeldmerken, standaardteksten, kernboodschappen of elementen daarvan, zoals die in de communicatie toolkit beschikbaar zijn gesteld via de pagina Communicatietoolkit eIDAS.
  • Deelnemers MOGEN voor hun communicatie-uitingen over eIDAS gebruik maken van de beeldmerken, standaardteksten, kernboodschappen en andere elementen zoals die in de communicatie toolkit beschikbaar zijn gesteld via de pagina Communicatietoolkit eIDAS.

Dienstverleners

  • Dienstverleners MOETEN voor "eIDAS inkomend" een aparte inlogknop tonen, die verwijst naar de "eIDAS Berichtenservice" (EB). Uitsluitend deze EB toont het landenkeuze scherm. Dienstverleners MOGEN zelf GEEN landkeuze tonen.
  • Dienstverleners MOGEN voor veel gestelde vragen (FAQ) over eIDAS op hun site doorverwijzen naar de actuele veel gestelde vragen op Communicatietoolkit eIDAS
  • Indien dienstverleners informatie over eIDAS en Europees inloggen op hun website publiceren MOETEN zij daarvoor gebruik maken van de beeldmerken, standaardteksten, kernboodschappen en andere elementen, zoals die in de communicatie toolkit beschikbaar zijn gesteld via de pagina eIDAS documentatie | Logius.
  • Dienstverleners MOETEN voor hun communicatie-uitingen over eIDAS gebruik maken van de beeldmerken, standaardteksten, kernboodschappen en andere elementen zoals die in de communicatie toolkit beschikbaar zijn gesteld door de beheerorganisatie.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.