Skip to main content
Skip table of contents

Richtlijnen communicatie eHerkenning

Deelnemers

  • Deelnemers MOETEN zichzelf positioneren als deelnemer binnen eHerkenning. Er dient altijd te worden gerefereerd aan het afsprakenstelsel en de deelnemer dient zich te positioneren als 'onderdeel' van dit stelsel.
  • Deelnemers dienen zelf richting dienstverleners en gebruikers sales-activiteiten ontplooien.
  • Indien deelnemers informatie over eHerkenning op hun website publiceren MOGEN zij daarvoor gebruik maken van de standaardteksten, kernboodschappen of elementen daarvan, zoals die in de communicatie toolkit beschikbaar zijn gesteld door de beheerorganisatie.
  • Deelnemers MOGEN voor hun communicatie-uitingen over eHerkenning gebruik maken van de standaardteksten, kernboodschappen en andere elementen zoals die in de communicatie toolkit beschikbaar zijn gesteld door de beheerorganisatie.

Dienstverleners

  • Dienstverleners MOGEN voor veel gestelde vragen (FAQ) over eHerkenning op hun site doorverwijzen naar de actuele veel gestelde vragen op eHerkenning.nl.
  • Indien dienstverleners informatie over eHerkenning op hun website publiceren MOGEN zij daarvoor gebruik maken van de standaardteksten, kernboodschappen en andere elementen, zoals die in de communicatie toolkit beschikbaar zijn gesteld door de beheerorganisatie.
  • Dienstverleners MOGEN voor hun communicatie-uitingen over eHerkenning gebruik maken van de standaardteksten, kernboodschappen en andere elementen zoals die in de communicatie toolkit beschikbaar zijn gesteld door de beheerorganisatie.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.