Skip to main content
Skip table of contents

Rekenmethode

Het Beschikbaarheidsvenster geeft een minimale beschikbaarheid in procenten weer. Partijen MOETEN rapporteren over de beschikbaarheid volgens de hier vastgestelde rekenmethode. De rekenmethode is gebaseerd op het principe van parallel en serieel geschakelde componenten. Hierbij worden de parallel geschakelde componenten gemiddeld en worden de seriële geschakelde componenten gelijk gewogen.

De seriële en parallele componenten schematisch weergegeven.

Definities rekenmethode

Rapportage periodePer kalendermaand
Totaal tijdDagen in de maand x uren per dag (24 uur) 
Incident tijdTijd dat een rol niet operationeel is door een incident (in uren)
OnderhoudstijdTijd dat een rol niet operationeel is door onderhoud (in uren)
BeschikbaarheidstijdTijd dat een rol operationeel moet zijn (totaal tijd - onderhoudstijd)
Operationeel tijdTijd dat een rol operationeel is (totaal tijd - incident tijd - onderhoudstijd)
Beschikbaar (A)percentage dat rol operationeel is
Niet beschikbaar (NA) percentage dat een rol niet operationeel is
Formule beschikbaarheid(Operationeel tijd / Beschikbaarheidstijd) x 100 = (in procenten)
HMRol Herkenningsmakelaar
ADRol Authenticatiedienst
MRRol Machtigingenregister
DCRol Dienstencatalogus, attribuutcatalogus en netwerkmetadata

Formule beschikbaarheid per rol

Een leverancier dient de beschikbaarheid per rol als volgt te berekenen; (Operationeel tijd / Beschikbaarheidstijd) x 100 = (in procenten). Voor de bepaling van de operationeel tijd en de beschikbaarheidstijd dienen de definities zoals onder definities rekenmethode weergegeven te worden gehanteerd. 

Formule stelselbeschikbaarheid

De gemiddelden voor de parallelle componenten dient als volgt te worden berekend:

Beschikbaarheid (A) HMs = (A HM1 + A HM2+ A HM3 + A HM...) / Totaal aantal HMs;

Beschikbaarheid (A) ADs = (A AD1 + A AD2+ A AD3 + A AD...) / Totaal aantal ADs;

Beschikbaarheid (A) MRs = (A MR1 + A MR2+ A MR3 + A MR...) / Totaal aantal HMs;

Beschikbaarheid (A) DCs = (A DC1 + A DC2+ A DC3 + A DC...) / Totaal aantal DCs.


Met deze beschikbaarheidscijfers dient de stelselbeschikbaarheid als volgt te worden berekend:

Beschikbaarheid As = (A HMs) (A ADs) (A MRs) (A DCs)

Voorbeeld berekening

Dit voorbeeld is gebaseerd op fictieve leveranciers en cijfers en dient slecht als voorbeeld te worden gezien.

MaandDagenUren per dagTotaaltijd


Maart3124744


HMTotaal tijdOnderhoudstijdIncident tijdOperationeel tijdBeschikbaarheidstijdBeschikbaarheid (A)
Leverancier 174400744744100
Leverancier 27440274274499,73
Leverancier 374440740740100
ADTotaal tijdOnderhoudstijdIncident tijdOperationeel tijdBeschikbaarheidstijdBeschikbaarheid (A)
Leverancier 174400744744100
Leverancier 27440274274499,73
Leverancier 37442274074299,73
MRTotaal tijdOnderhoudstijdIncident tijdOperationeel tijdBeschikbaarheidstijdBeschikbaarheid (A)
Leverancier 17440274274499,73
Leverancier 274440740740100
Leverancier 374400744744100
DCTotaal tijdOnderhoudstijdIncident tijdOperationeel tijdBeschikbaarheidstijdBeschikbaarheid (A)
Leverancier 174400744744100


Beschikbaarheid (A) HMs = (A HM1 + A HM2+ A HM3) / Totaal aantal HMs = (100 + 99,73 + 100) / 3 = 99,91%

Beschikbaarheid (A) ADs = (A AD1 + A AD2+ A AD3) / Totaal aantal ADs = (100 + 99,73 + 99,73) / 3 = 99,82%

Beschikbaarheid (A) MRs = (A MR1 + A MR2+ A MR3) / Totaal aantal HMs = (99,73 + 100 + 100) / 3 = 99.91%

Beschikbaarheid (A) DCs = (A DC1) / Totaal aantal DCs = (100) / 1 = 100%

Beschikbaarheid As = (A HMs) (A ADs) (A MRs) (A DCs) = (0,9991) (0,9982) (0,9991) (1) = 99,64%
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.