Skip to main content
Skip table of contents

Rechtspersoon

Een juridische eenheid en subject van rechten en drager van plichten. Iets is een rechtspersoon op grond van de wet of omdat het conform wettelijke vereisten is ontstaan, een rechtspersoon heeft een bepaalde rechtsvorm.

Scope: Rechtspersonen welke niet in een handelsregister of vergelijkbaar openbaar register van enige EU lidstaat zijn ingeschreven conform de voorschriften van betreffend land vallen buiten de scope van Elektronische Toegangsdiensten.

Herkomst

Definitie conform Catalogus Basisregistraties

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.